Institute of Electrical Engineering,Chinese Academy of Sciences
Faculty
 

Faculty

Renewable energy generation Research and Development Center
Professor£ºHonghua Xu
Deputy High£ºBin Zhao Chunliang E
Intermediate and the following£ºMengYan Feng Rui Cao Liqing Pan Xiaodong Su Dufeng Cao Wei Dou Jianlin Li Weijun Li Hua Liao Yibo Wang Xin Wu Zilong Yang
Solar Energy Laboratory of Chinese Academy of Sciences
Professor£ºZhifeng Wang
Deputy High£ºXin Li
Intermediate and the following£ºChun Chang Xiaobing Liu Fengwu Bai
Group of Solar Cell Technology
Professor£ºWenjing Wang
Deputy High£ºZhengang Liu Chunlan Zhou
Intermediate and the following£ºLei Zhao Hailing Li Hongwei Diao Yonghong Shang
MHD Propulsion Technology Group
Professor£ºAiwu Peng
Intermediate and the following£ºRan Li Baolin Liu Yuyu Xu Baolin Liu Lingzhi Zhao Jian Li
RPhotovoltaic and wind power systems quality test center of Chinese Academy of Sciences
Professor£ºYonghui Zhai
Deputy High£ºXinjing Zou li Bian Haitao Liu
Consult & Training Center of Renewable Energy Power
Professor£ºShenghong Ma
Deputy High£ºBin Li
Intermediate and the following£ºYan Xiong Liping Sun
Maglev and Linear Drive Technology Research Center
Academician£ºLuguang Yan
Professor£ºYaohua Li Guangsheng Sun
Deputy High£ºLiming Shi Ping Wang Qiongxuan Ge Yumei Du
Intermediate and the following£ºRong Wei
Electric Vehicle Technology Research and Development Center
Professor£ºXuhui Wen
Deputy High£ºLili Zeng
Intermediate and the following£ºShan Xue Jun Liu Jian Zhang
Vehicle Electronics Research Center
Professor£ºLifang Wang
Deputy High£ºChenglin Liao
Intermediate and the following£ºDongPing Xu Jian Yang
Evaporative Cooling Technology Research Development Center
Academician£ºGuobiao Gu
Deputy High£ºHaifeng Wang Deping Fu Jianhong Guo
Research Group of Distributed Generation and Energy Storage
Professor£ºZhiping Qi Li Kong
Deputy High£ºTongzhen Wei
Intermediate and the following£ºWei Pei Hui Qu Xisheng Tang Guowei Zhang Xuhua Gao
Pulsed Power & Power Supply Technology
Professor£ºPing Yan
Deputy High£ºs.zhang ChengyanRen Jue Wang
Center for Superconducting Power Technology
Professor£ºLiye Xiao
Deputy High£ºShaotao Dai
Intermediate and the following£ºXiaoji Du Tianbin Huang Mingjian Jin Xiaohang Li Qingquan Qiu Naihao Song Xi Xu YongYang Dong Zhang Jingye Zhang ZhengchenZhang Yigang Zhou Zhiqin Zhu
Superconducting Magnet Group
Professor£ºQiuliang Wang
Deputy High£ºYinming Dai Hui Wang
Intermediate and the following£ºShunzhong Chen Junsheng Cheng Xinning Hu Yuanzhong Lei Jianhua Liu
Superconducting Materials Group
Professor£ºYanwei Ma
Intermediate and the following£ºDongliang Wang Xiong Zhang
Group of Electromagnetic Bioengineering
Professor£ºTao Song
Intermediate and the following£ºMing Wang Changzhe Wu Weidong Pan Yuxia Zhang
Electromagnetic Imaging Research group
Professor£ºWenhui Yang
Deputy High£ºLili Hu Huixian Wang
Intermediate and the following£ºZheng Wang Xiaobing Zhang
Electron beam lithography technology research group
Professor£ºHan Li
Deputy High£ºHong Xue Guangrong Fang Pengyun Jin
Intermediate and the following£ºLi Jianguo Yansheng Zuo Quan Ren Chu Mingzhang Yin Bohua
Micro-nano Technology and Application Department
Deputy High£ºJunbiao Liu
Intermediate and the following£ºShaopeng Guo Rongling Huo Zhiping Wang Luning Xu
Department of the Frontiers in Electrical Engineer
Professor£ºGuoqiang Liu Guoqiang Zhang
Deputy High£ºNan Xiong Shizeng Wu
Intermediate and the following£ºHui Xia Yanhong Li Yang Zhang Wenhao Niu Xin Wang
Library
Deputy High£ºHonglingXie